Dịch vụ tư vấn thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất

Dịch vụ tư vấn thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất

Dịch vụ tư vấn thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất

Với mong muốn được hỗ trợ quý khách hàng trong việc đơn giản hóa và giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, là Nhà tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trọng hoạt động tư vấn, CHK VIET NAM.VN trân trọng giới thiệu và gửi tới quý khách hàng dịch vụ nhận, tặng cho quyền sử dụng đất.

  1. Trình tự thực hiện nhận, tặng cho quyền sử dụng đất

Bước 1: Bên được tặng, cho QSDĐ nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSDĐ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); Chỉnh lý GCNQSD đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCNQSD đất đối với trường hợp phải cấp mới GCN, chỉnh lý hồ sơ địa chính; Sau khi nhận được thông báo thuế của cơ quan thuế Văn phòng ĐKQSDĐ thông báo cho bên mua, bán thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3: Sau khi bên được tặng, cho QSDĐ thực hiện xong nghĩa vụ tài chính Văn phòng ĐKQSDĐ trả kết quả

c) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trả lời tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng ĐKQSDĐ Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) Thành phần, số lượng hồ sơ:

2. Thành phần hồ sơ nhận, tặng cho quyền sử dụng đất

 - Văn bản tặng, cho hoặc Hợp đồng tặng cho hoặc Quyết định tặng cho QSDĐ của Tổ chức

- Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc 1 trong các loại Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo khoản 1,2 và 5 điều 50 Luật Đất đai

- Đơn xin đăng ký biến động hoặc đơn xin cấp GCNQSDĐ (đối với trường hợp phải cấp mới GCN)

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

Thời gian thực hiện mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy CNQSD đất đã chỉnh lý.

i) Phí, lệ phí.

- Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đ/hồ sơ

- Lệ phí địa chính (đối với trường hợp phải cấp mới GCN): 100.000đ/hồ sơ

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐK)

- Đơn xin cấp GCNQSDĐ (Mẫu số 04a/ĐK) - trường hợp cấp mới.

- Hợp đồng tặng cho QSDĐ (Mẫu số 41/ HĐTA hoặc Mẫu số 11/HĐTA)

- Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 42/HĐTA hoặc Mẫu số 12/HĐTA).

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

3. Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT, ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Dịch vụ tư vấn thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất

- Tư vấn cho quý khách hàng các quy định của Luật Đất đai;

- Tư vấn cho quý khách hàng trình tự và thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất;

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để thực hiện thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất;

- Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả xin thực hiện thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất;

Với mong muốn được hợp tác lâu dài với quý khách hàng, Tư vấn Bảo Tín cam kết sẽ phát huy mọi nguồn lực hiện có nhằm hướng tới quyền lợi tối đa cho khách hàng.

admin

Tin Liên quan

Dịch vụ tư vấn tách thửa đất đai
Dịch vụ tư vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Dịch vụ tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Các bước thành lập công ty như thế nào?
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh