Các bước thành lập công ty như thế nào?

Hỏi:

Các bước thành lập công ty như thế nào?

 Đáp:

CHK VIET NAM.VN trả lời:

1. Chuẩn bị trước thành lập:

- Chuẩn bị Chứng minh nhân dân bản chính (hoặc giấy tờ tương đương khác), kèm theo 01 bản photo có trị thực CMND trong thời gian không quá 03 tháng.
- Lựa chọn tên công ty tiếng việt, tên công ty tiếng nước ngoài, tên viết tắt công ty (Tên không trùng lặp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó),
- Chọn địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp (không cần hợp đồng thuê mặt bằng).

Hỏi:

Các bước thành lập công ty như thế nào?

 Đáp:

CHK VIET NAM.VN trả lời:

1. Chuẩn bị trước thành lập:

- Chuẩn bị Chứng minh nhân dân bản chính (hoặc giấy tờ tương đương khác), kèm theo 01 bản photo có trị thực CMND trong thời gian không quá 03 tháng.
- Lựa chọn tên công ty tiếng việt, tên công ty tiếng nước ngoài, tên viết tắt công ty (Tên không trùng lặp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó),
- Chọn địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp (không cần hợp đồng thuê mặt bằng).

- Tư vấn tên công ty;

- Lựa chọn vốn điều lệ phù hợp với quy mô công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Lựa chọn ngành nghề kinh doanh chuẩn hoá theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

- Lựa chọn loại hình công ty dự kiến thành lập (công ty CP, TNHH, Tư nhân, hợp danh)

2. Quy trình thành lập doanh nghiệp:

- Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Đăng ký con dấu tròn doanh nghiệp tại cơ quan công an.

- Đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế.

- Đăng ký mã số xuất nhập khẩu (nếu cần).

3. Thủ tục sau thành lập

- Tiến hành đăng ký thuế ban đầu với cơ quan thuế chuyên quản trong thời hạn quy định ghi trong phiếu chuyển mã số thuế.

- Tiến hành mua hoá đơn GTGT với cơ quan thuế

- Thực hiện hệ thống sổ sách kế toán và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

admin

Tin Liên quan

Dịch vụ tư vấn thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất
Dịch vụ tư vấn tách thửa đất đai
Dịch vụ tư vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Dịch vụ tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh