Dịch vụ tư vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Dịch vụ tư vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Dịch vụ tư vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Là Công ty tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trọng hoạt động tư vấn pháp luật, CHK VIET NAM.VN trân trọng gửi tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

Để xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, quý khách hàng cần chuẩn bị và thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

1. Trình tự xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

- Bước 1: Người có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận mới.

- Bước 3: Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

2. Hồ sơ để nghị xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, một (01 bản, mẫu số 02/ĐK -GCN);

+ Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở cấp tỉnh (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn) và Biên bản kết thúc thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Trích đo địa chính thửa đất (02) bản ;

-  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 17/2009/TT – BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

4. Dịch vụ tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất của CHK VIET NAM.VN

- Tư vấn cho quý khách hàng các quy định của Luật Đất đai;

- Tư vấn cho quý khách hàng trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất;

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất;

- Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

admin

Tin Liên quan

Dịch vụ tư vấn thủ tục nhận, tặng cho quyền sử dụng đất
Dịch vụ tư vấn tách thửa đất đai
Dịch vụ tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Các bước thành lập công ty như thế nào?
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh