Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

CHK VIET NAM.VN cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục xin phép hoạt động trang tin điện tử trên Internet tại Hà Nội như sau:

 1. Hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện xin giấy phép trang tin tại Hà Nội bao gồm:

- Cá nhân, tổ chức xin phép cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;

- Sau khi chuẩn bị 2 bộ hồ sơ như quy định, cá nhân, tổ chức liên hệ với Sở thông tin và truyền thông Hà Nội để nộp hồ sơ;

- Sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ sẽ nhận kết quả là giấy phép tại Sở thông tin và truyền thông Hà Nội.

 

CHK VIET NAM.VN cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục xin phép hoạt động trang tin điện tử trên Internet tại Hà Nội như sau:

 1Hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện xin giấy phép trang tin tại Hà Nội bao gồm:

- Cá nhân, tổ chức xin phép cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;

- Sau khi chuẩn bị 2 bộ hồ sơ như quy định, cá nhân, tổ chức liên hệ với Sở thông tin và truyền thông Hà Nội để nộp hồ sơ;

- Sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ sẽ nhận kết quả là giấy phép tại Sở thông tin và truyền thông Hà Nội.

 

2. Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị những tài liệu, thông tin để thiết lập đề án bao gồm:

Khách hàng hãy chuẩn bị và cung cấp cho Luật Đông Đô những thông tin và tài liệu như dưới đây:

- Mục đích thiết lập trang tin của Quý công ty;

- Loại hình thông tin cung cấp;

- Phạm vi cung cấp thông tin;

- Nội dung trang tin;

- Các chuyên mục chính và chi tiết của trang tin;

- Nguồn tin trích dẫn của báo điện tử, hay báo in nào?

- Đối tượng phục vụ của trang tin;

- Kỹ thuật xử lý thông tin;

- Tần số cập nhật thông tin;

- Nhân sự làm trang tin: Phải có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có danh sách những người chịu trách nhiệm biên tập website, cung cấp đầy đủ thông tin về hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, địa chỉ liên lạc…

- Có nghiệp vụ quản lý thông tin (liệt kê);

- Có đủ phương tiện phục vụ cho việc cung cấp thông tin;

- Có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ;

 

3. Hướng dẫn lập hồ sơ xin giấy phép trang tin điện tử tổng hợp tại Hà Nội bao gồm:

Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập (photo có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của cơ quan chủ quản đối với cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần do tư nhân thành lập, công ty TNHH).

- Văn bản chấp thuận của tổ chức cho phép trích dẫn tin.

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng của người chịu trách nhiệm trang tin điện tử.

- Đề án thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

admin