Luật

title alt

Dịch vụ tư vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Dịch vụ tư vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Là Công ty tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trọng hoạt động tư vấn pháp luật, CHK VIET NAM.VN trân trọng gửi tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

Để xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, quý khách hàng cần chuẩn bị và thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

1. Trình tự xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

- Bước 1: Người có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận mới.

- Bước 3: Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Xem tiếp...
title alt

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Theo Quy định tại nghị định 12/2002/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số 32/2010/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường về điều kiện đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ như sau:

 1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động đo đạc bản đồ:

- Nghị định 12/2002 của chính phủ;

- Thông tư 32/2010./.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

2.1. Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;

Xem tiếp...
title alt

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

chkvietnam.vn cung cấp dịch vụ tư vấn Thủ tục lập sàn giao dịch bất động sản, hồ sơ lập sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho khách hàng bao gồm:

1. Tư vấn về Khái Niệm Sàn giao dịch Bất động sản:

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản. Chủ đầu tư có thể tự thành lập sàn giao dịch hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản (Điều 22 - Luật kinh doanh Bất động sản 2006).

Xem tiếp...