Thành lập đơn vị trực thuộc công ty: hình thức Văn phòng đại diện

CHK VIET NAM.VN cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập đơn vị hoạt động trực thuộc công ty: loại hình Văn phòng đại diện như sau:

 1. Khái niệm Văn phòng đại diện

- Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh).

- Văn phòng đại diện có thể khắc con dấu hoặc không bắt buộc./

CHK VIET NAM.VN cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập đơn vị hoạt động trực thuộc công ty: loại hình Văn phòng đại diện như sau:

 1. Khái niệm Văn phòng đại diện

- Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh).

- Văn phòng đại diện có thể khắc con dấu hoặc không bắt buộc.

 2. Dịch vụ trọn gói của luật sư bao gồm:

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty Văn phòng đại diện.

- Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng để tiến hành thành lập Văn phòng đại diện.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc nộp hồ sơ.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng để liên hệ với cơ quan nhà nước về tiến độ thực hiện hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện việc nhận kết quả thành lập công ty.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện việc khiếu nại, tố cáo cơ quan có thẩm quyền nếu có yêu cầu hợp pháp.

- Tư vấn cho khách hàng các công việc cần làm sau khi thành lập Văn phòng đại diện như Nộp thuế/ Mua chữ ký số/ Đặt in hóa đơn/ Soạn thảo các mẫu văn bản cần thiết ...

 3. Thủ tực thực hiện việc lập văn phòng đại diện:

- Luật sư sẽ soạn thảo hồ sơ đầy đủ và nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư cho khách hàng.

- Thời gian xử lý: 3 ngày làm việc

- Khắc dấu: 4 ngày làm việc

 

admin